Веќе зборувавме за книгите на Austin Kleon, но и неговиот прирачник за будење на креативноста вреди да се спомне 🙂 Содржи серија на вежби кои на различни начини те поттикнуваат да најдеш нов начин на решавање на проблемите и да искочиш од својата комфорт зона.
Топла препорака за сите кои сакаат малку да го „истренираат“ мозокот 🙂

We already spoke about Austin Kleon’s books, but his journal for waking up creativity is also worth a mention 🙂
It consists of a series of exercises which guide you in developing your creative problem-solving skills and getting out of your comfort zone.
Warm recommendation for anyone who’d like to train her/his brain a bit 🙂