In the eighth Creative Talks I had the pleasure of talking to Petar Sokarovski and Elena Dzajkoska. Petar is a food blogger, well known for this cooking gatherings, while Elena is the owner of Granche, an unique restaurant in the center of Skopje.

We spoke about the idea of creativity in cooking, touching on various aspects of the process – from the first purchase of the ingredients, to the mixture and serving. Enjoy the Talk, and if you have the chance, visit Granche to taste some of the delicious treats by Elena and her team.

Во осмите Creative Talks го имав задоволството да раговарам со Петар Шокаровски и Елена Џајкоска. Петар е food blogger, познат по неговите собири на кои се готви, додека Елена е сопственичка на Гранче, уникатен ресторан во центарот на Скопје.

Разговаравме за креативноста во готвењето, опфаќајќи различни аспекти од процесот – од самото купување на состојките, мешањето на различните вкусови, до сервирањето на подготвената храна. Уживајте во разговорот и доколку имате прилика обавезно посетете го Гранче за да испробате дел од вкусните задоволства кои ги подготвуваат Елена и нејзиниот тим.