The fifth Creative Talks were a real delight for me! I got the opportunity to talk to three young actors part of the improv collective – Improv Grupa. They spoke about their inspiration, finding creativity within each other and the collective growth as a team. I hope you like the video 🙂

Петтите Creative Talks за мене беа вистинско задоволство! Имав можност да разговарам со тројца млади но искусни актери дел од импров колективот Импров Група. Тие зборуваа за нивната инспирација, пронаоѓањето на креативноста во актерските партнери како и нивниот колективен раст како тим. Се надевам дека ќе ви се допадне видеото 🙂