Уште една одлична и многу инспиративна книга 😊 Во Creative Quest, Questlove зборува за неговиот креативен процес, за лекциите кои ги има научено од соработките со големи креативни умови, но и за пречките кои ги среќавал по пат во неговата кариера. Читнете ја што поскоро, ви ветувам дека ќе ве насмее и мотивира 😊


One more excellent and really inspiring book 🙂 In Creative Quest, @questlove talks about his creative process, the lessons he’s learned through the collaborations with somw really big creative minds, but also the obstacles he’s met along the way. I promise it will constantly make you smile and inspire you 🙂