In the latest Creative Talks we had the pleasure of speaking to Ruzica, Bojana and Zarko from Portret. They share the story of founding the magazine and digital platform, the process of planning, developing and promoting a magazine and all the ups & downs that come in this story. Enjoy 🙂

Во најновите Creative Talks имавме големо задоволство да разговараме со Ружица, Бојана и Жарко од Портрет. Тие ни ја споделија приказната за основањето на магазинот и дигиталната платформа, процесот на планирање, креирање и промовирање на еден магазин и сите ups & downs во развојот на оваа приказна. Уживајте 🙂