Во најновите Creative Talks разговараме со Biljana Crvenkovska. Наградувана авторка, сценаристка, сопственичка на изадавачка куќа Чудна шума

На кусо, голем познавач на пишаниот збор со богато искуство од различни креативни сфери.Таа ни раскажа за нејзиниот процес на пишување, создавањето на нови светови во нејзините романи за деца и возрасни, справување со сопствената критика и фидбекот од околината…Целата приказна ве чека на видеото. 😊

In the latest Creative Talks I had the pleasure of speaking to Biljana Crvenkovska. Awarded author, screenwriter, copywriter, owner of the publishing house “Chudna Shuma”…In short, a great connoisseur of the written word with rich experience from various creative spheres. 🙂 Hear her story 🙂