In the first March Creative Talks, I had the pleasure of speaking to Simone Kalica – photographer, influencer, woman with a very unique story and a lot to tell 🙂 She spoke about the creative process in photography, preparations for capturing great photos in stressful situations, inspiration and the struggle with self-doubt. Enjoy 🙂

All the other Creative Talks are available here: https://www.youtube.com/c/CreativeTalksMk read more about the guests here: https://mktg.mk/category/creative-talks/

Во првите мартовски Creative Talks за ова година, го имав задоволството да разговарам со Симона Калица – фотограф, инфлуенсерка, жена со многу уникатна приказна која има што да сподели 🙂 Зборуваше за креативниот процес во фотографијата, подготовките за „ловење“ на одлични фотки во стресни ситуации, за инспирацијата и сомнежите во себе. Уживајте 🙂

Сите останати Creative Talks се достапни тука: https://www.youtube.com/c/CreativeTalksMk