Ако барате што да читате, ви ја препорачувам „Show your work“ од Austin Kleon.
Авторот ја претставува како збир од 10 совети како да ја споделите својата креативност и да бидете откриени, јас само би додала, сето тоа на ненаметлив начин кој нема да ѝ наштети на вашата уметност.
Можете да ја нарачате на Amazon или Book Depository. 🙂


If you’re looking for your next read, I recommend “Show your work” by Austin Kleon.
The author calls it 10 ways to share your creativity and get discovered, I’d only add, all of this without compromising your art.
You can order it on Amazon or Book Depository 🙂