Еден од најпознатите српски дизајнери го раскажува неговиот живот низ серија на куси приказни поддржан со илустрации и фотографии од некои најголемите креативни имиња од регионов.
Во книгава нема да научите ништо ново за дизајн, но ќе научите многу за борбата со себеси и креирањето, ќе се смеете и плачете (понекогаш и во исто време :))
Топла препорака, навистина вреди да се прочита 🙂


One of the most famous Serbian designers shares his life stories supported by illustrations and photographs from some of the most creative names in the region.
In this book you won’t learn anything new about graphic design, but you’ll learn a lot about the fight within yourself and creation, you’ll laugh and cry (sometimes at the same time :))
Warm recommendation, it’s really worth a read 🙂