Нова препорака 🙂
Sprint – how to solve big problems and test new ideas in just five days прикажува интересен метод за изнаоѓање и тестирање на нови идеи.
Прирачникот е многу детален, има примери за секој од чекорите кои се прецизно објаснети, штом го прочитате спремини сте за старт.
Топла препорака за сите оние на кои им е малку здосаден класичниот brainstorming.
Книгата е достапна на сите поголеми онлајн платформи за книги – Amazon, Book Depository и сл.


New recommendation 😊
Sprint – how to solve big problems and test new ideas in just five days presents an interesting method to finding and testing new ideas.
The manual is very detailed, has a lot of examples for the steps you need to take, so as soon as you read it, you’re ready to start 😊
Warm recommendation for everyone who’s a bit bored with the good old brainstorming. 😊
The book is available on all sales platforms such as Amazon, Book Depository etc.