Fran Lebowitz е писателка која 30+ години нема издадено ништо ново поради (како што самата тврди) креативна блокада. Тоа воопшто не ја спречува да биде супер креативна во начинот на раскажување за нејзиниот живот, промените на Њујорк низ децениите и гледиштата за денешното општество.

Во серијалот на Netflix „Pretend It’s a City“ Мартин Скорсезе ја води низ серија интервјуа кои 1. изгледаат одлично 2. иако звучат како најлежерни разговори се полни со сериозни совети и одлични теми за размислување.

Fran е личност која или ја сакате или не можете да ја поднесете, но дури и ако сте во втората група пробајте да и’ дадете шанса и да ги ислушате одговорите, има многу што може да се слушне и научи 🙂

Pretend it's a city. A new Netflix show created by Martin Scorsese and Fran Lebowitz.

Fran Lebowitz is an author who hasn’t published a book in 30+ years because of creative block. This doesn’t stop her from being super creative in her storytelling about her life, the changes of New York, and her views on our society today.

In the Netflix series “Pretend It’s a City” Martin Scorsese leads her through a series of interviews which 1. look great 2. seem as casual friendly chats but are filled with serious advice and inspiring topics.
Fran is the type of person that you love or can’t stand, but even if you’re a part of the second group try to give the show a chance, there’s a lot to hear and learn 🙂